Проекти

Проекти

Изградба на локален пат Р519-с.Јастербник и Локален пат с.Полаки – Излетничко место Пониква 1 дел

Инвеститор: Општина Кочани. Вредност на договорите: 19.450.000,00 ден со ДДВ. Време на реализација: 2016 година. Карактеристики: Должина: 2.200 м. Машински ископ: 7.950 м3. Тампонски слој:

Дознај повеќе »

Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион – Фаза 3

Вредност на договорот: 11.540.592,00 денари со ДДВ. Инвеститор: Центар за развој на Североисточен Плански Регион. Време на изведба: 2018-2019 година. ДЕЛ 1 – Реконструкција на

Дознај повеќе »
Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик