Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Изградба на трговско-деловен објект во н. Баби – Штип

Инвеститор: КИТ – ГО Штип.
Вредност на договорот: 5.806.410,00 ден.
Време на изведба: 2019 година.

Карактеристики:

Ископ: 9.130 м3.
Вгаредн бетон: 780 м3.
Вградена арматура: 34.600 кг.
Тампонски слој: 1.000 м3.
Асфалтирана површина: 4.300 м2.

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик