Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Изградба на катна гаража на ул. Булевар ЈНА во Штип

Инвеститор: КИТ-ГО Дооел Штип.
Вредност на договорот: 10.495.088,00 ден без ДДВ.
Време на изведба: 2017 година.

Карактеристики:

Ископ: 7.380 м3.
Вграден бетон: 2.200 м3.
Вградена арматура: 48.000 кг.
Асфалтирана површина: 1.840 м2.

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик