Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Изградба на локален пат Р519-с.Јастербник и Локален пат с.Полаки – Излетничко место Пониква 1 дел

Инвеститор: Општина Кочани.
Вредност на договорите: 19.450.000,00 ден со ДДВ.
Време на реализација: 2016 година.

Карактеристики:

Должина: 2.200 м.
Машински ископ: 7.950 м3.
Тампонски слој: 6.500 м3.
Асфалтирана површина: 9.500 м2.
Бетонски рабници: 2.200 м.

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик