Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Изградба на ул. Индустриска во М.Каменица

Инвеститор: Општина Мкаедноска.
Време на изведба: 2016 година.
Вредност на договорот: 13.500.000,00 ден со ДДВ.

Карактеристики:

Должина: 420 м.
Ископ: 1.420 м3.
Тампонски слој: 800 м3.
Бетон во Потпорни зидови: 270 м3.
Бетон во Плочаст пропуст: 50 м3.
Арматура: 13.500 кг.
Атмосверска канализација: 250 м2.
Тротоар од павер елементи: 722 м2.
Бетонски рабници: 808 м.
Асфалтирана површина: 2.318 м2.

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик