Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Изградба на ул. Ѓорче Петров и ул. Пиринска во Кочани

Инвеститор: Светска Банка – Подизведувачи за ДПТУ ,,Еуро Инг,, Гевгелија.
Вредност на договорот: 13.452.745,00 ден.
Време на изведба: 2015/2016 година.

Карактеристики:

Долижина на улиците: 900 м.
Широк машински ископ: 2150 м3.
Тампон од дробен камен: 1000 м3.
Асфалтирана површина: 5100 м3.
Бетонски рабници: 1900 м.
Бетон во потпорни ѕидови: 135 м3 бетон.
Вградена арматура во потпрни ѕидови: 14.300 кг.
Изградба на атмносверска канализација: 730 м.

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик