Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Поврзување на Кочани со Оризари фаза 1

Инвеститор: Општина Кочани.
Вредност на договорот: 6.956.975,00 денари.
Време на изведба: 2019 година.

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик