Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Реконструкција на локален пат до с. Стрмош – Општина Пробиштип

Инвеститор: Општина Пробиштип.
Вредност на договорот: 10.561.000 денари.
Време на изведба: Март – Август 2020година.
Долина на патот: 1,8км.
Асфалтирана површина: 16.000м2.
Машински ископ: 1.500м3.
Тампонски слој: 2.000м3

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик