Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Реконструкција на Општински пат до с. Мојанци

Инвеститор: Општина Кочани.
Вредност на договорот: 15.187.000 денари.
Должина на патот: 3км.
Асфалтирана површина: 14.000м2.
Наместени рабници: 6.000м.
Изградба на тротоар: 2.5000м2.

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик