Изградба на ул. Ѓорче Петров и ул. Пиринска во Кочани

Инвеститор: Светска Банка – Подизведувачи за ДПТУ ,,Еуро Инг,, Гевгелија. Вредност на договорот: 13.452.745,00 ден. Време на изведба: 2015/2016 година. Карактеристики: Долижина на улиците: 900 м. Широк машински ископ: 2150 м3. Тампон од дробен камен: 1000 м3. Асфалтирана површина: 5100 м3. Бетонски рабници: 1900 м. Бетон во потпорни ѕидови: 135 м3 бетон. Вградена арматура во […]

Изградба на велосипедско-пешачка патека на Беровско Езеро

Инвеститор: Министерство за транспорт и врски. Време на изведба: 2014 година. Вредност на договорот: 16.000.000,00 денари. Карактеристики: Должина: 1.680 м. Површина пополочена со камен: 4.800 м2. Рабници: 3.200 м.

Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион – Фаза 3

Вредност на договорот: 11.540.592,00 денари со ДДВ. Инвеститор: Центар за развој на Североисточен Плански Регион. Време на изведба: 2018-2019 година. ДЕЛ 1 – Реконструкција на локален пат за н.м. Конопница од км 1+327,92 до км 1+638,68 и Изградба на локален пат во с. Трново од км 0+000 до км 0+500 во Општина Крива Паланка. ДЕЛ […]

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик