Повеќе од 20 години искуство

За нас

Повеќе од 20 години искуство

Наша основна цел за во иднина е внимателно да го следиме развивањето на нашите партнери и во секој момент да одговориме на нивните барања, навремено и професионално. Посветуваме големо внимание на зачувување на природата, ќе продолжиме со инвестирање во најновите технологии на градежни машини со низок степен на издувни гасови, применуваме нови технологии и материјали за градење кои го подобруваат квалитетот на градбата и го забрзуваат процесот на градење. Остануваме верни кон нашите партнери и спремни за предизвиците кои доаѓаат.

Ниска градба

Ниска градба

патишта, улици, градски сообраќајници, водоводи, фекални и атмосферски канализации, партерно уредување...

Дознајте повеќе
Висока градба

Висока градба

индивидуални објекти, индустриски објекти, катни гаражи, мостови, подпатници...

Дознајте повеќе
Бетонски производи и каменолом

Бетонски производи и каменолом

рабници, канелетки за одводнување, цевки и прстени со различен пречник и големина. повеќе видови на тампон и фракции од камен од варовничко потекло

Дознајте повеќе

Стоименов

Наши проекти

Реконструкција на пристапен пат до манастир Св. Јоаким Осоговски – Крива Паланка

Инвеститор: Центар за развој на Третиот Североисточен Регион – Куманово.Вредност на проектот: 15.928.000 денари.Време на изведба: Февруари – Мај 2020 година.Должина на патот: 2,7км.Асфалтирана површина:

Дознај Повеќе »

Реконструкција на локален пат до с. Стрмош – Општина Пробиштип

Инвеститор: Општина Пробиштип.Вредност на договорот: 10.561.000 денари.Време на изведба: Март – Август 2020година.Долина на патот: 1,8км.Асфалтирана површина: 16.000м2.Машински ископ: 1.500м3.Тампонски слој: 2.000м3

Дознај Повеќе »

Работете со нас

Доколку го имате искуството, ние нудиме можност да напредувате во Вашата кариера.

    Побарајте понуда

    Индустриска, Кочани 2300
    Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
    mk_MKМакедонски јазик