Нискоградба

Еден од клучните фактори за развој и беспрекорно функционирање на еден бизнис е инфраструктурата. Инвестирањето во квалитетна инфраструктура, овозможува полесно поврзување и комуникација со останатиот дел од светот, а придобивките се остваруваат на долгорочен план. Нудиме квалитетно и прецизно планирање на инфраструктурата, со што се намалуваат трошоците при изведба и подоцна при одржување и експлоатација на истата.

img img

Патишта, улици и градски сообраќајници

img img

Водовод, фекална и атмосферска канализација

img img

Партерно уредување

Високоградба

Развојот на вашиот бизнис, бара инвестирање во изградба на објекти со различна намена, во зависност од потребите. Овде сме да одговориме на вашите барања, стручно, професионално и навремено. Нудиме квалитетна и брза изведба на индустриски и деловни објекти, со најсовремени материјали и методи при изведба.

img img

индивидуални објекти

img img

индустриски објекти

img img

катни гаражи, мостови, подпатници

Бетонски производи и каменолом

рабници, канелетки за одводнување, цевки и прстени со различен пречник и големина.
повеќе видови на тампон и фракции од камен од варовничко потекло

Каменолом

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик