Понеделник - Сабота: 7:00-18:00

Изградба на улица Лазар Стоименов во н.Оризари – Кочани

Инвеститор: Општина Кочани.
Вредност на договорот: 6.054.656,80 денари без ДДВ.
Време на изведба: 2019 година.

Карактеристики:

Должина: 718 м.
Ископ: 2.820 м3.
Тампонски слој: 1.800 м3.
Бетонски рабници: 1.390 м.
Асфалтирана повшрина: (2 слоја): 8.080 м2.

Индустриска, Кочани 2300
Понеделник - Сабота: 7:00-18:00
mk_MKМакедонски јазик